แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published on Tuesday, 22 September 2015 Written by Super User

เรียน สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

 ทางสมาคมฯ มีเรื่องแจ้งทราบดังนี้

 1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 9 ตค. 58

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและโอนเงินค่าลงทะเบียน ติดต่อและแจ้งการโอนเงิน ตามรายละเอียดที่ลงไว้ในแผ่นพับการประชุม

 2. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

 ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาที่เลขาธิการ เพื่อจะจัดส่งใบสมัครสมาชิกไปให้

แต่ยังไม่ต้องโอนเงินค่าสมาชิก เพราะจะต้องมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯก่อน ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

ถ้าได้รับการอนุมัติแล้ว เลขาธิการจะแจ้งให้ท่านโอนเงินมาภายหลัง

 3. การออกใบ Cert ให้แก่สมาชิก

 จะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการออกใบ Cert ให้กับสมาชิกรุ่นแรก

แต่เนื่องจากในช่วงแรกตั้งแต่เดือนพย. 57 ที่มีการรับสมัครสมาชิก และให้แจ้งความจำนงขอใบ Cert นั้น การดำเนินงานติดขัด ชะงักไปด้วยเหตุผลหลายประการ

จึงทำให้มีประเภทของผู้ที่สมัครสมาชิกในแบบต่างๆดังนี้

 3.1 สมาชิกรุ่นแรกตั้งแต่เมื่อเดือนพย. 57 ที่เคยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม และเคยแจ้งความจำนงที่จะขอใบ Cert. โดย

3.1.1 ได้จัดส่งเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว รวมทั้งชำระเงินค่าใบ Cert. และค่าสมาชิกแล้ว

3.1.2 ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เรียบร้อยชัดเจน แต่ชำระเงินค่าใบ Cert. และค่าสมาชิกแล้ว

3.1.3 ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เรียบร้อยชัดเจน และยังไม่ได้ชำระค่าใบ Cert และ/หรือ ค่าสมาชิก

 ท่านที่อยู่ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 กรุณาช่วยดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย โดยการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของสมาคม และโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม + ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้โอนและจุดประสงค์ของเงินที่โอน มายังเลขาธิการ ซึ่งจะได้ประสานงานให้กับนายทะเบียนและเหรัญญิกต่อไป

 3.2 สมาชิกรุ่นแรกตั้งแต่เมื่อเดือนพย. 57 ที่เคยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม แต่ไม่แจ้งความจำนงที่จะขอใบ Cert.

ถ้าท่านจะมีการเปลี่ยนใจ จะขอใบ Cert ทางสมาคมฯจะขอชลอออกไปก่อน เพราะจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

 4. ขอข้อมูลชื่อและสกุลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งที่อยู่ ในการจัดส่งใบ Cert

 ขอให้สมาชิกที่อยู่ในข้อ 3.1 (ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มย่อย 3.1.1, 3.1.2 และ 3.1.3) ส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้แก่เลขาธิการทางอีเมล์นี้ด้วย

โดยจัดส่งรวมกันเป็น สถาบัน เพื่อสะดวกในการดำเนินการ

 ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกลับมาได้ค่ะ

 

ที่อยู่ของสมาคม เพื่อการส่งเอกสาร

 ส่งถึง  เลขาธิการสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

 

 บัญชีสมาคม เพื่อการโอนเงิน

 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่บัญชี 041-0-13588-7

 

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

อุษณีย์

เลขาธิการสมาคมฯ

 

Usanee Jetsawangsri
Administrative and Scientific Director
Jetanin Hospital
5 Soi Chidlom, Ploenchit road,
Lumpinee, Pathumwan,
Bkk 10330, Thailand
Tel 662 655 5300
Fax 662 655 5313
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site www.jetanin.com

 

Hits: 2134