แจ้งเรื่องกรรมการใกล้หมวาระและรับสมัครกรรมการบริหารชุดใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Saturday, 21 April 2018
Written by Super User

 

จดหมายแจ้งกรรมการใกล้หมดวาระ

ลิ้งค์ download PDF ---> CLICK <----

แบบฟอร์สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม

ลิ้งค์ดาวน์โหลด ---->  CLICK <-----

 

 

จดหมายถึงสมาชิก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Monday, 24 July 2017
Written by Super User

CLICK !!!!! >>>>Link download<<<

คำชี้แจงเกี่ยวกับใบ certificate และ CEE

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published on Thursday, 11 February 2016
Written by Super User

คำชี้แจงการขอหนังสือรับรองนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

และการสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 

>>>>>{{{{ Link PDF }}}}}<<<<<

 

Read more: คำชี้แจงเกี่ยวกับใบ certificate และ CEE