welcome to Association of Thai Embryologists website

Category: คำต้อนรับ Published on Monday, 20 April 2015 Written by Super User

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

     

  ยินดีต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (Association of Thai Embryologists; ATE)

           เว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ และเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รวมทั้งอัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวของสมาคมให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านทราบ

 

Hits: 13761