ติดต่อสมาคม

Contact

สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

Address:
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

Phone: 0-2716-5721-22, 0-2716-5724

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

 

สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์์ 0-2716-5721-22, 0-2716-5724
โทรสาร 0-2716-5720
E-mail address : thaiembryologist@gmail.com, ate.info2014@gmail.com