คำถามที่พบบ่อย

Category: บทความ Published on Monday, 02 October 2017 Written by Super User

คำถามที่พบบ่อย

 1. จะสมัครสมาชิกสมาคมฯจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมมีดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วมสมาคมฯในระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯที่ link àhttp://thaiembryologists.com/index.php/download/39-2017-09-29-06-09-03
 2. กรอกแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารการสมัครสมาชิกสมาคม (ตามเอกสารแนบ สน.พอ. ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14
 3. ส่งมาที่อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank"> *โดยยังไม่ต้องโอนเงินค่าสมาชิก* 
 4. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะนำเข้าที่ประชุมรับรองสถานะสมาชิกและออกหมายเลขสมาชิกให้ท่านในการประชุมประจำเดือนของสมาคม
 5. มื่อท่านได้รับแจ้งการตอบรับสถานะสมาชิกแล้ว ทำการโอนเงินค่าสมาชิก จำนวน 500 บาทมา ยังบัญชีของสมาคม  ชื่อบัญชี สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041-0-13588-7 (ตามเอกสารแนบ สน.พอ. ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14
 6. จะขอใบรับรอง embryologist ต้องทำอย่างไร
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติได้จากเกณฑ์การออก/ต่อหนังสือรับรองและคะแนนสะสม CEE ได้จาก link àhttp://thaiembryologists.com/index.php/download/40-cee
  2. กรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารการขอใบรับรอง  embryologist (ตามเอกสารแนบ สน.พอ.2 และ สน.พอ.4) ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14
  3. ส่งมาที่อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank"> *โดยยังไม่ต้องโอนเงินค่าขอใบรับรอง* 
  4. เมื่อสมาคมได้รับเอกสารแล้วจะนำเข้าที่ประชุมรับรองการออกใบรับรอง embryologist ให้ท่านในการประชุมประประจำเดือนของสมาคม
  5. มื่อท่านได้รับแจ้งการตอบรับสถานะสมาชิกแล้ว ทำการโอนเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 3000 บาทมา ยังบัญชีของสมาคม  ชื่อบัญชี สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041-0-13588-7 (ตามเอกสารแนบ สน.พอ. ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaiembryologists.com/index.php/download/41-2017-09-29-06-54-14
  6. สมาคมจะส่งใบรับรองไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 7.  อยากทราบหมายเลขสมาชิกจะหาดูได้จากที่ไหน

สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทางคือ

 1. สามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิกได้ที่หน้าเว็บสมาคม เมนู ตรวจสอบหมายเลขสมาชิก หรือที่ link àhttp://thaiembryologists.com/index.php/download/26-membership-data/25-ate-member-number
 2. สามารถสอบถามหมายเลขสมาชิกได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 3. จะต่ออายุใบรับรองและการเก็บคะแนน CEE อย่างไร
  1. ใบรับรองมีอายุ 3 ปี การต่ออายุใบรับรองมีค่าใช้จ่าย 500 บาท
  2. ผู้ที่สามารถต่อใบรับรองได้ต้องมี CEE 30 credits ใน 3 ปี
  3. สามารถตรวจสอบเกณฑ์การออกใบรับรอง การต่อใบรับรองและการเก็บคะแนน CEE ได้ที่ link http://thaiembryologists.com/index.php/download/40-cee
 4. จะสามารถส่งเอกสารใบรับรองประชุมเพื่อเก็บสะสมคะแนน CEE ได้อย่างไร
  1. สามารถส่งได้ที่ google form ตาม link -àhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBect2FmcwxkAaUlKSBJZgPQB5K9xChAGbHGV2A1Eg-REG-Q/viewform
  2. หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 5. อยากทราบคะแนน CEE ปัจจุบันของใบรับรอง embryologist ที่มีอยู่จะตรวจสอบได้จากที่ไหนบ้าง
  1.  สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บสมาคม www.thaiembryologists.com หรือ ลิ้งค์ http://thaiembryologists.com/index.php/26-membership-data/15-embryologist-1
  2. ในอนาคตจะมีตารางอัพเดตข้อมูลให้แต่ละท่าน (กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ)
 6. แบบฟอร์มต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน
  1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้จากหน้าเว็บไซต์
Hits: 1345