แจ้งเรื่องกรรมการใกล้หมวาระและรับสมัครกรรมการบริหารชุดใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published on Saturday, 21 April 2018 Written by Super User

 

จดหมายแจ้งกรรมการใกล้หมดวาระ

ลิ้งค์ download PDF ---> CLICK <----

แบบฟอร์สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคม

ลิ้งค์ดาวน์โหลด ---->  CLICK <-----

 

 

Hits: 1717