ประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ

Category: ข่าวประชุม อบรม Published on Tuesday, 31 July 2018 Written by Super User

เรียนสมาชิกสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุม 
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทยเข้าร่วมประชุมประจำปีสมาคมฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- รับรองการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
- รายงานผลการดำเนินงานสมาคมในปี2560ที่ผ่านมา
- รายงานแผนการดำเนินงานในปี 2561-62
- หัวข้อความรู้วิชาการจากกรรมการและวิทยากรรับเชิญ 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สมาชิกสมาสมารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

Hits: 2103